10 ATTESTSTÖD DU INTE KAN VARA UTAN

En och samma faktura kan behandlas av flera personer samtidigt.

Du kan skapa automatisk fakturaattest för fakturor utan prisavvikelse mot order.

Du hanterar och följer upp samtliga typer av leverantörsfakturor.

Fakturaadministratören har alltid översikt över var fakturan befinner sig.

Kontera utifrån en konteringsmall för att spara tid och kontera rätt.

Du säkerställer speglingen av bokningar mellan Symbrio och ekonomisystemet.

Du kan tidigt fånga upp fakturor utifrån uppsatta regler och även kontrollera dem innan de skickas till ekonomisystemet.

Konteringsregler hjälper dig att minimera felkonteringen.

Du kan dela upp konteringsraderna.

Detaljsök på faktura- och orderdata samt kontering. Skriv ut flera fakturor samtidigt.

 

VILL DU SE FAKTURAHANTERINGEN I PRAKTIKEN?

Boka en demo så får du även se hur du kan följa varje steg fakturan tar med hjälp av fakturaloggen. Eller hur du kan e-posta fakturan såväl internt som externt utan att behöva lämna fakturavyn.

OM OSS

Symbrio AB är ett IT-bolag som utvecklar ett eget molnbaserat inköps- och fakturahanteringssystem.

 

Symbrio verkar främst inom bygg- och installationsbranschen!

 

Gå gärna in och läs på Symbloggen.se

SYMBRIO AB

Östgötagatan 12

116 25 STOCKHOLM

Tfn +46 (0)8 20 49 50

  • Symbrio-på-Instagram_gr
  • Symbrio-på-Youtube_gr
  • Symbrio-på-LinkedIn_gr
  • Symbrio-på-Facebook_gr

© Symbrio AB